Exclusiv online, 200 de euro reducere suplimentara la o selecţie de modele Renault. Vezi aici Regulamentul.

ACT ADITIONAL nr. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„E-commerce Regulament campanie Actiune speciala Renault_August 2021”
derulată în perioada 4 August 2021 – 31 August 2021


Organizatorul campaniei promoționale „E-commerce Regulament campanie Actiune speciala Renault_August 2021” (denumită în cele ce urmează Oferta Specială) Renault Commercial Roumanie S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, sector 6, Bd. Preciziei nr.3G, Renault Bucharest Connected, Clădirea A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5566/2001, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO13943110, reprezentată prin Mihai-Dan BORDEANU, în calitate de Administrator Unic, prin Agenții Autorizați Renault din România a hotărât modificarea Regulamentului oficial al Campaniei promoţionale, după cum urmează:


Articol unic


Începand cu data de 02.09.2021, oferta speciala, derulată în perioada 1 August – 31 August 2021, se prelungește până în data de 30 Septembrie 2021. Odată cu prelungirea valabilității, lista de mașini se va actuliza și în consecință va fi emisă o a doua anexă, denumită ANEXA 2, ANEXA1 nemaifiind valabilă. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei și se supune în totalitate clauzelor acestuia.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Acțiune E-commerce Renault”
derulată în perioada 2 - 30 septembrie 2021

 

Art.1. Organizator


Organizatorul campaniei „Acţiune E-commerce Renault” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Str. Preciziei, nr. 3G, Renault Bucharest Connected, Clădirea A, Cod Poştal 062204, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, Cod Unic de Înregistrare 13943110, CIF RO13943110, reprezentată prin dl Mihai-DanBORDEANU, în calitate de Administrator Unic.


Art.2. Beneficiari


Campania este destinată persoanelor fizice care rezerva online în perioada2 - 30 septembrie 2021 pe site-ul https://vanzari.renault.ro un vehicul nou marca Renault din lista menționată in Anexa 1 şi achită integral (cu factură finală) vehiculul comandat până la 31 decembrie 2021 inclusiv.

Art.3. Oferta şi Procedura de participare şi derulare a Campaniei


Campania se desfăşoară online pe site-ul https://vanzari.renault.ro si prin intermediul reţelei de Agenţi Renault, în perioada 2 - 30 septembrie 2021.
În cadrul acestei Campanii, persoanele care îndeplinesc condiţiile descrise mai sus vor beneficia în perioada de desfăşurare a Campaniei,2 - 30 septembrie 2021, de o reducere suplimentară din preţul de catalog in valoare de 200 Euro (TVA inclus).
Prezenta Campanie este cumulabilă cu campaniile Renault valabile în perioada2 - 30 septembrie pentru acest modelul ales.
În cazul persoanelor fizice care comanda online pe site-ul https://vanzari.renault.ro în perioada2 - 30 septembrie 2021 un vehicul nou marca Renault din lista menționată in Anexa 1, dar care ulterior din diferite motive imputabile acestora, nu finalizează achiziția până la 31 decembie 2021 (emitere factură finală şi livrare), nu vor putea beneficia de oferta campaniei.


Art. 4. Prelucrarea datelor personale


4.1 Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul şi împuternicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților.

4.2 Scopul pentru care este organizată această campanie pentru care organizatorul prelucrează datele personale ale participanților în cadrul acesteia de a face posibila participarea acestora la campanie si a beneficia de avantajele acesteia.
4.3. Pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, vom prelucra următoarele date personale : nume, prenume, adresa de email, numar telefon mobil, seria de șasiu a vehiculului comandat si achiziționat. Temeiul legal al prelucrării este cel contractual. Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului Renault Commercial Roumanie SRL, reteaua de agenti Renault. Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, stocare, ștergere.
4.4. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. Pentru scopul sus menṭionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 5 ani.
4.5. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.


4.6. Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind
protecția datelor:
● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostruexacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: 
- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm
exactitatea,
- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept, sau
- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale
dvs.

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus-menṭionat.
● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt
prelucrate în alt mod;
- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă
executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea jurizării/premierii/atribuirii premiului.
● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

4.7 Gestionarea și securitatea datelor


Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligatia păstrării confidentialitatii lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Art.5. Clauze speciale


Prin participarea la Campanie, beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi sau de a reduce perioada acestei Campanii, anunţând în prealabil în mod public orice modificare. Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă, in caz de forță majoră sau dintr-o cauză independentă de voința sa, intervin schimbări de date sau dacă această Campanie va fi modificată sau anulată. Detalii suplimentare legate de aceasta Campanie pot fi obținute în mod gratuit de la Agenții Renault.

 

ANEXA 1 - lista serii eligibile in campania "Actiune E-Commerce Renault"

Chassis Versiune Version Culoare
VF1RJA00X68322521 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00X68322518 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00X68314418 INTENS TCE 90 E3M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00X68314404 INTENS TCE 90 E3M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00X68314256 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00X68314161 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00X68069099 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  BLEU CELADON
VF1RJA00X68069040 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00X68069037 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00X68068857 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00X68068826 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00968314412 INTENS TCE 90 E3M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00968314202 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00968069157 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00968069109 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  NOIR ETOILE
VF1RJA00968069031 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00968068851 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00968068848 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00868322565 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00868322520 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00868322517 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00868314188 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00868246703 LIFE DCI 100 E1M AC 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00868069151 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00868069036 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00868068856 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00768314179 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00768070629 RS LINE TCE 140 RLM N0 6U S  BLEU IRON
VF1RJA00768069156 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00768069030 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00768069027 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00768068864 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00668246702 LIFE DCI 100 E1M AC 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00668069116 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00668069035 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00668068855 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00668068838 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00568246769 INTENS DCI 100 E3M AC 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00568069155 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00368314406 INTENS TCE 90 E3M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00368070630 RS LINE TCE 140 RLM N0 6U S  BLEU IRON
VF1RJA00268314414 INTENS TCE 90 E3M M6 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00268314249 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168322570 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168322567 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168322519 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168314257 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168314176 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168314162 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00168070626 RS LINE TCE 140 RLM N0 6U S  BLEU IRON
VF1RJA00068322527 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00068322513 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00068314251 ZEN TCE 90 E2M M6 6U S  GRI PLATINE
VF1RJB00867945602 INTENS E-TECH PLUG-IN 160 ITAMMHH 6UP  ROUGE FLAMME/ TOIT NOIR
VF1RJB00568117551 INTENS TCE 90 ITAM6H6 6US  BLUE RQH+BLACK GNE
VF1RJB00567916297 INTENS E-TECH PLUG-IN 160 ITAMMHH 6UP  ORANGE EPY + BLACK GNE
VF1RJB00167945182 INTENS E-TECH PLUG-IN 160 ITAMMHH 6UP  ROUGE FLAMME/ TOIT NOIR
VF1RFD00767464768 IN PARIS BLUE DCI 200 EDC DIP ALH6UA6S NOIR ETOILE
VF1RFB00868158774 ZEN 1.3 TCE 140 GPF EU2 NBM66US  NOIR ETOILE
VF1RFB00668158773 ZEN 1.3 TCE 140 GPF EU2 NBM66US  NOIR ETOILE
VF1RFB00568158893 INTENS 1.3 TCE 140 GPF EU3 NBM66US  GRIS TITANIUM
VF1RJL00X67261026 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00868268731 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  ROUGE FLAMME
VF1RJL00668268727 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  ROUGE FLAMME
VF1RJL00667257538 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  BLACK METALLIC
VF1RJL00568268735 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  ROUGE FLAMME
VF1RJL00567257532 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  BLACK METALLIC
VF1RJL00468269004 INTENS E-TECH 145 E3CMUHH 6UY  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00467257571 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  ROUGE FLAMME
VF1RJL00467257103 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  WHITE UNIVERSE
VF1RJL00367261028 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00367256962 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  BLACK METALLIC
VF1RJL00167263831 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00067261214 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLACK METALLIC
VF1RJL00067261164 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLACK METALLIC
VF1RJL00067260919 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00067258670 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  BLACK METALLIC
VF1RFB00667736294 ZEN TCE 140 GPF 2EX2 NBM6US  NOIR ETOILE
VF1RFB00468117168 RS LINE TCE 140 GPF 2RSLXNBM6US  BLEU IRON
VF1RZG00167361709 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S GREY MEDIUM
VF1RZG00267361685 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S RED MILESSIM
VF1RZG00467361817 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S GRI HIGHLAND
VF1RZG00567361583 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S RED MILESSIM
VF1RZG00767361326 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S NOIRE AMETHYSTE
VF1RZG00967361604 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S RED MILESSIM
VF1RZG00X67361840 BLUE DCI 190 X-TRONIC 4WD EUIP AN6UC4S GRI HIGHLAND
VF1RJL00X68270268 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  GREY MEDIUM
VF1RJL00868270270 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  GREY MEDIUM
VF1RJL00768268770 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00768268669 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  ROUGE FLAMME
VF1RJL00568268881 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  ROUGE FLAMME
VF1RJL00467265556 INTENS E-TECH 145 E3CMUHH 6UY  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00467258672 ZEN E-TECH 145 E2 MUHH 6UY  BLACK METALLIC
VF1RJL00368270256 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  BLUE ZANZIBAR
VF1RJL00068268593 ZEN TCE 140 EDC E2 N0A6U HS  ROUGE FLAMME
VF1RJB00768119382 INTENS TCE 100 GPL GP3MTH6 6US  BLUE RPE+ BLACK GNE
VF1RJB00767945199 INTENS E-TECH PLUG-IN 160 ITAMMHH 6UP  BLUE RQH+BLACK GNE
VF1RJB00568119378 INTENS TCE 100 GPL GP3MTH6 6US  BLUE RPE+ BLACK GNE
VF1RJB00367945197 INTENS E-TECH PLUG-IN 160 ITAMMHH 6UP  BLUE RQH+BLACK GNE
VF1RJA00X68189761 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00X68189758 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00X68069393 LIFE TCE 90 E1M M6 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00X68069149 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00X68069104 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  BLEU CELADON
VF1RJA00X68068860 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00X68068843 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00968189802 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00968069384 LIFE TCE 90 E1M M6 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00968068865 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00868189810 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  GRI PLATINE
VF1RJA00868189760 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00868069392 LIFE TCE 90 E1M M6 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00868068842 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00668069150 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ORANGE VALENCIA
VF1RJA00568189781 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00568069107 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  NOIR ETOILE
VF1RJA00568069026 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00568068863 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00468189769 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00468068840 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00368189746 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00268189785 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  BLEU CELADON
VF1RJA00268069114 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  NOIR ETOILE
VF1RJA00268069095 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  BLEU CELADON
VF1RJA00168068844 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RJA00068189784 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  BLEU CELADON
VF1RJA00068189770 ZEN SCE 66 E2M MG 6U S  ROUGE FLAMME
VF1RJA00068068849 LIFE SCE 65 E1M MG 6U S  ALB GLACIER
VF1RFE00668115021 INTENS TCE 158 GPF EDC EA3E N26U2AS ROUGE FLAMME
VF1RFE00568115012 INTENS TCE 158 GPF EDC EA3E N26U2AS NOIR ETOILE
VF1RFE00568115009 INTENS TCE 158 GPF EDC EA3E N26U2AS NOIR ETOILE
VF1RFE00368114473 INTENS TCE 140 GPF EA3E N16U2MS NOIR ETOILE
VF1RFE00368114425 ZEN TCE 140 GPF EDC EA2E N16U2AS ALB GLACIER
VF1RFE00368114330 ZEN TCE 140 GPF EA2E N16U2MS GRI HIGHLAND
VF1RFE00068114348 ZEN TCE 140 GPF EDC EA2E N16U2AS BLEU IRON
VF1RFE00068113765 ZEN TCE 140 GPF EA2E N16U2MS BLEU IRON

 

Organizator
Renault Commercial Roumanie S.R.L.
Dl. Mihai-Dan BORDEANU
Administrator Unic

© Renault 2021