În această perioadă, din cauza crizei de semiconductori, acceptăm maximum 3 comenzi online per client într-un interval de 30 de zile. Vă mulțumim pentru înțelegere.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campanie Reducere pentru produsele FlexBox si FlexLease prin Renault Finance

derulată în perioada 01 – 30 Septembrie 2023

Art.1. Organizatori

Organizatorii campaniei promoționale „Campanie Reducere pentru produsele FlexBox si FlexLease prin Renault Finance” (denumită în cele ce urmează "Oferta Specială ") sunt:

  • Renault Commercial Roumanie S.R.L, cu sediul social în București, sector 6, Str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, parter, Camera AP 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5566/2001, CUI/CIF/cod de înregistrare în scopuri de TVA RO13943110, reprezentată prin Mihai BORDEANU, în calitate de Administrator Unic, prin Agenții Renault din România;
    şi
  • RCI LEASING ROMANIA IFN SA,cu sediul în București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A et.1, camera AE1 20, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/96/2002, CUI / CIF / Cod de înregistrare in scopuri de TVA RO14378619, nr. de înregistrare în Registrul General al BNR RG-PJR-41-110108 şi în Registrul Special al BNR RS-PJR-41-110016, capital social 16.580.400 LEI, cont RO62 BRDE 450S V009 3681 4500, deschis la BRD Sucursala Mari Clienţi Corporativi, tel. 021/201.20.00, email rcileasing.romania@mobilize-fs.com, reprezentată legal de Florin CHIRIAC, în calitate de Director General.

 

Art.2. Beneficiari

Oferta Specială se adresează clienţilor persoane fizice si juridice, care comandă ferm (plătesc factură de acont) în perioada 01 – 30 Septembrie 2023 și ulterior achită vehiculele Renault comandate (plătesc preţul integral), conform listei şi condiţiilor de mai jos.

Oferta Specială este valabilă doar la achiziția vehiculelor de tipul celor de mai jos prin finanțare de tip leasing financiar realizată prin RCI Leasing Romania IFN SA, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:
- oferta de leasing să fie semnată de beneficiar până la 30 Septembrie 2023.
- cererea de leasing aferentă să fie semnată de beneficiar, sub condiția aprobării de RCI Leasing Romania IFN SA, până la data de 07 octombrie 2023.

Oferta Specială este valabilă doar la achiziția vehiculelor Renault de tipul celor de mai jos prin finanțare de tip leasing financiar realizată prin RCI Leasing Romania IFN SA.

 

Art.3. Procedura de participare şi derulare a Campaniei Promoționale

Oferta Specială este realizată de către Renault Commercial Roumanie S.R.L. împreună cu RCI Leasing Romania IFN S.A. și va fi disponibilă prin intermediul rețelei de Agenți Renault, în perioada 01 – 30 Septembrie 2023, în timpul orarului de lucru al Agenților Renault.

  • Modelele care pot fi achiziţionate conform Ofertei Speciale sunt: Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana, Renault Austral, Renault Megane Hatch, Renault Megane Sedan, Renault Megane Estate, Megane E-Tech, Express / Kangoo,Trafic / Master.
  • În cadrul Ofertei Speciale, clienţii care îndeplinesc condiţiile menţionate la Art. 2 vor beneficia de reduceri suplimentare celor oferite de către RCR prin politica comercială aferentă lunii în curs, conform tabelului de mai jos, pentru vehiculele Renault comandate ferm în perioada 01 – 30 Septembrie 2023 și ulterior achitate integral.

 

  Tip Client Model vehicul FLEXBOX * / FLEXLEASE*
Reducere de preţ (TVA inclus)
RENAULT


Persoane Fizice
Persoane Juridice
CLIO (CL5) 500 €
CAPTUR (CP1) 700 €
MEGANE (MB4/MK4) 1.000 €
MEGANE SEDAN (FF1)
ARKANA (JL1)
AUSTRAL (HN1)  
MEGANE E-TECH (ZO1) Equilibre: 1.000 €
Techno: 1.500 €***
Iconic: 2.000 €***
EXPRESS /KANGOO 300 €
TRAFIC/ MASTER 600 €

 

* FLEXBOX este un produs de leasing financiar cu pachet de servicii destinat persoanelor fizice, iar FLEXLEASE este un produs de leasing financiar cu pachet de servicii destinat persoanelor juridice.

** EXCLUDERI - Discounturile de mai sus nu se aplica vehiculelor Megane E-Tech cu codurile VIN mentionate in Anexa 1.
Vehculele cu codurile VIN mentionate in Anexa vor face obiectul unei campanii distincte, denumita „Actiunea Speciala Destocaj (lista restransa)” si vor avea un discount de 1000 euro, indiferent de nivelul de echipare, discount care nu se cumuleaza cu cel acordat prin prezentul regulament.

 

Art. 4. Prelucrarea datelor personale

4.1. Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorii şi împuterniciţii acestora sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților.

4.2. Scopul pentru care Organizatorii prelucrează datele personale ale participanților este de a putea întocmi documentele necesare efectuării procedurilor de vânzare-cumpărare pentru vehiculele achiziţionate prin această campanie promoțională.

4.3. Pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, vom prelucra următoarele date personale : nume, prenume, adresă de email, număr telefon mobil, seria de șasiu a vehiculului comandat şi achiziționat. Temeiul legal al prelucrării este cel contractual.

Datele personale menţionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorilor Renault Commercial Roumanie SRL – reţeaua de agenţi Renault şi RCI Leasing România IFN SA – reţeaua de parteneri. Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, stocare, ștergere.

4.4. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. Pentru scopul sus menționat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 5 ani.

4.5. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la dpo.romania@renault.com şi/sau la adresa poştală Renault Commercial Roumanie S.R.L., Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, parter, camera AP 10, CP 062204, respectiv la dataprotectionofficer-romania@mobilize-fs.com şi/sau la adresa poştală Bucureşti, strada Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etajul 1, camera AE1 20, sector 6, cod poștal 062204. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile de la primire. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

 

4.6. Drepturile dvs. fata de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus-menṭionat.

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea jurizării/ premierii/atribuirii premiului/beneficiului campaniei promoţionale.

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avutloc presupusa încălcare.

 

4.7 Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligația păstrării confidențialității lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Organizatorii vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor

Art.5. Clauze speciale

Prin participarea la Oferta Specială, beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament oficial.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prelungi sau a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public orice modificare.

Organizatorii nu vor putea fi ţinuţi responsabili dacă intervin schimbări de date sau dacă această Ofertă Specială va fi modificată sau anulată din motive care nu le sunt imputabile.

Detalii suplimentare legate de această Ofertă Specială pot fi obținute în mod gratuit de la Agenții Renault

 

 

Renault Commercial Roumanie S.R.L.

Mihai BORDEANU

Administrator Unic

 

RCI Leasing Romania IFN SA 

Florin CHIRIAC

Director General

 

Alexandru VESCU

Director Marketing

© Renault 2023